search

آموزش و یادگیری

معرفی مختصری از انواع آلودگی هوا و اینکه چه چیزهای مضری رو با هربار نفس کشیدن وارد بدنمون می کنیم.

همچنین آموزش استفاده از دستگاه و انواع فیلترهای تصفیه هوای آلماپرایم رو بهتون معرفی کنیم .