برگ مصنوعی دی اکسید کربن را به سوخت مایع تبدیل می کند.

برگ مصنوعی دی اکسید کربن را به سوخت مایع تبدیل می کند.

تقریبا تمامی موجودات برای ادامه حیات نیازمند اکسیژن می باشند. حال در این میان گیاهان و خصوصا درختان سیستم تنفسی کره ی زمین می باشند، که با جذب CO2 و تولید اکسیژن، نقش بسزایی در حیات زمین دارند. حال با تلاش بی وقفه ی دانشمندان و محققان برگی مصنوعی تولید شده که بازده ای ۱۰ برابر برگ طبیعی دارد…

Read more