واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت چهارم) :

واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت چهارم) :

حتی زمانی که همه چیز در خانه نگهداری می شود، آلودگی و آلاینده ها از بیرون می توانند به درون آنها نفوذ کنند. استفاده از دستگاههای تصفیه هوای آلماپرایم، نه تنها بو را فیلتر میکند، بلکه آلاینده هایی که ممکن است مضر باشند را نیز از بین می برد. در این مقاله به ادامه بررسی آثار آلودگی هوا به سلامت انسان و محیط زیست میپردازیم.

Read more
واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت سوم) :

واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت سوم) :

واقعیت هایی در مورد آثار و عواقب آلودگی هوا بر محیط زیست و سلامت و طول عمر افراد. در این مقاله به ادامه آثار خطرناک آلودگی هوا می پردازیم.

واقعیت ۱۳: آلودگی هوا که موجب پدیده ی Smog می شود، دلفین ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه سبب شده که آنها به بیماری ریه سیاه مبتلا گردند.

Read more
واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت دوم):

واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا (قسمت دوم):

۴۰ واقعیت در مورد آلودگی هوا : در این مقاله به حقایق نگران کننده ای در خصوص آلودگی هوا و آثار و عواقب آن به سلامتی افراد اشاره شده که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

Read more
واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا

واقعیت هایی در مورد آلودگی هوا

هر کس در زمین می داند که آلودگی هوا برای سلامتی خطرناک است. آلودگی هوا می تواند اثرات ویران کننده ای بر سلامتی و محیط زیست داشته باشد. در اینجا راه جالبی برای آنالیز اینکه آلودگی هوا به تدریج باعث مرگ بسیاری از مردم در سراسر جهان می شود، صورت گرفته است.

Read more